Titan maşyn hyzmaty onlaýn

Gysga düşündiriş:


 • Min.Sargyt mukdary:Min.1 bölek / bölek.
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 1000-50000 bölek.
 • Öwürmek ukyby:φ1 ~ 00400 * 1500mm.
 • Freze kuwwaty:1500 * 1000 * 800mm.
 • Çydamlylyk:0.001-0.01mm, muny hem düzüp bolýar.
 • Gödeklik:Müşderileriň islegine görä Ra0.4, Ra0.8, Ra1.6, Ra3.2, Ra6.3 we ş.m.
 • Faýl formatlary:CAD, DXF, STEP, PDF we beýleki formatlar kabul ederliklidir.
 • FOB bahasy:Müşderileriň çyzgysy we satyn alyş kwartasyna görä.
 • Amalyň görnüşi:Aýlanmak, üwemek, burawlamak, üwemek, polatlamak, WEDM kesmek, lazer nagyş we ş.m.
 • Elýeterli materiallar:Alýumin, poslamaýan polat, uglerod polat, titanium, bürünç, mis, garyndy, plastmassa we ş.m.
 • Barlag enjamlary:Mitutoyo synag enjamlary, CMM, Proýektor, Gauges, Düzgünler we ş.m.
 • Faceerüsti bejermek:Oksid garalamak, ýalpyldawuk, karburizasiýa, anodizasiýa, Chrome / sink / nikel örtük, çäge daşlamak, lazer nagyşlary, ýylylygy bejermek, poroşok örtük we ş.m.
 • Elýeterli nusga:Şoňa laýyklykda 5-7 iş gününiň dowamynda kabul ederlikli.
 • Gaplamak:Uzak wagtlap deňiz üçin amatly ýa-da howa gatnawy üçin amatly paket.
 • Adingük porty:Müşderileriň haýyşy boýunça Dalian, Qingdao, Týanjin, Şanhaý, Ningbo we ş.m.
 • Gurşun wagty:Öňdebaryjy töleg alandan soň dürli talaplara laýyklykda 3-30 iş güni.
 • Haryt maglumatlary

  Wideo

  Haryt bellikleri

  Titan önümleri onlaýn onlaýn hyzmaty

  CNC-Machining 4

   

   

  Kompaniýamyz müşderilerimize ýokary hilli önümler bermäge ynanýar.Biz öňdebaryjy öndürijilerTitan kebşirlenen enjamlararassa titanium gubka bilen.Highokary hilli önümlerimiziň özleri üçin gürleýändigine ynanýarys.Bahalarymyz bazardaky iň arzan bolup bilmez, ýöne hilimiz deňi-taýy ýok.Titan ajaýyp poslama garşylygy, ýokary güýji we pes dykyzlygy bolan köpugurly metaldyr.Arassa titanium gubka, titanium önümlerini öndürmek üçin ulanylýan çig maldyr.

   

  Titan gubka öndürmek üçin eremek, ýasamak we kebşirlemek ýaly birnäçe prosesi başdan geçirýärýokary hilli titanium armaturlary.Biziň kompaniýamyz titanium gubka bilen titanium kebşirlenen armaturlary öndürmek üçin iň täze tehnologiýalary we enjamlary ulanýar.Önümlerimiziň iň ýokary pudak standartlaryna laýyk gelýändigine buýsanýarys.Armaturlarymyz berk, çydamly we ajaýyp poslama garşylygy bar.Olary himiki gaýtadan işlemek, aerokosmos, deňiz we lukmançylyk ýaly dürli pudaklarda ulanyp bolýar.

  Maşyn-2
  CNC-öwrüm-freze-maşyn

   

   

  Bazaryň arzan bahadan pes hilli önümler bilen doýýandygyna düşünýäris.Şeýle-de bolsa, önümlerimiziň hili barada ylalaşmakdan ýüz öwürýäris.Müşderilerimiziň iň gowusyna mynasypdygyna ynanýarys.Önümlerimiz, kemçiliklerden halas bolmagyny we talap edilýän talaplara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi çärelerini görýär.Mundan başga-da, kompaniýamyz ajaýyp müşderi hyzmatyny edýär.Müşderilerimize islän soraglary bilen kömek edip biljek hünärmenler toparymyz bar.

   

  Mundan başga-da, müşderilerimiziň satyn almalaryndan kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin satuwdan soň ygtybarly goldaw berýäris.Arassa titanium gubkaly titanium kebşirlenen armaturlarymyz bäsdeşlige ukyply, ýöne önümlerimiziň hiline zyýan bermeýäris.Armaturlarymyz iň ýokary hilli çig mal bilen ýasalýar we berkligini we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik çäreleri geçirilýär.Önümlerimiziň dowam etmegi üçin gurlanlygy sebäpli müşderilerimiz üçin mynasyp maýa goýumdygyna ynanýarys.Kompaniýamyz ýokary bahaly önümleri adalatly bahalarda hödürlemek bilen meşhurlyk gazandy.Işimize buýsanýarys we önümlerimiziň özleri üçin gürleýändigine ynanýarys.

  adat
  gaýtadan işleýän zapas

   

  Müşderilerimiziň isleglerinden has ýokary bolup, mümkin boldugyça iň gowy hyzmaty bermäge çalyşýarys.Müşderilerimiz, ýokary derejeli titanium kebşirlenen armaturlary arassa titanium gubka bilen üpjün etmegimize ynanyp bilerler.Sözümiziň ahyrynda, kompaniýamyz ýokary hilli arassa titanium gubka bilen titanium kebşirlenen armatur öndürýär.Önümlerimiz wagt synagyna çydaýar we müşderilerimize pullary üçin ajaýyp baha berýär.Bazarda iň arzan bolmagymyz mümkin, ýöne hilimiz ikinji orunda durýar.Müşderilerimize ýokary hilli önümler we ajaýyp müşderi hyzmaty bilen üpjün etmek borjumyz bizi bäsdeşlerimizden tapawutlandyrýar.

  CNC + işlenen + bölekler
  titan bölekleri
  mümkinçilikler-cncmachining

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň