Işleýiş mümkinçilikleri

BMG-da müşderilerimiz 3 okly, 4 okly we 5 okly CNC iş merkezleri, CNC torna maşynlary, adaty torna maşynlary, üweýji maşyn we üweýiş ulanyp, dürli ýöriteleşdirilen bölekleri we bölekleri dürli şekilde we ölçeglerde ýasamagy talap edýärler. Maşynlar we ş.m. Haýsy maşynlary we gaýtadan işleýiş tehnologiýasyny ulansak-da, dürli freze, buraw, öwrüm we gurallar we ş.m. bilen takyklygy üpjün etmeli ..

Soňky 5 ýylda täze CNC Machining enjamlaryna we programma üpjünçiligine maýa goýduk we müşderilerimize ýokary hilli önümler hödürlemek üçin bar bolan enjamlarymyzy iň täze täzelikler bilen täzelemegi dowam etdirýäris.

Toparymyz, Çalt öwrülişik taslamanyňyza kömek etmekden has hoşal we haýsy işleýiş usulynyň taslamaňyzyň zerurlyklary üçin has oňat işlejekdigini kesgitlemäge höwes bilen kömek eder.

Işleýiş ukyby

Hyzmatlar

OEM / Cörite CNC enjam enjamlary

Amal görnüşi

CNC öwrüm, freze, buraw, üweýji, ýalpyldawuk, WEDM kesmek, lazer nagyş we ş.m.

Çydamlylyk

0.002-0.01mm, bu müşderiniň çyzgysy bilen hem düzülip bilner.

Gödeklik

Müşderileriň islegine görä Ra0.4, Ra0.8, Ra1.6, Ra3.2, Ra6.3 we ş.m.

Çig mal

Uzynlygy 12 ″ çenli 236 ″ ýa-da 12 ″ ini 236 ″ uzynlygyndaky tekiz ätiýaçlyk

CNC / GollanmaPotensialy öwürmek

Diametri 30 ″ we uzynlygy 230 ″(Diametri 15 ″ we uzynlygy 30 ″ öwrüm we freze kombinasiýa maşyny)

Freze kuwwaty

26 ″ x 59 ″ çenli maşyn ýüzlerine

Buraw kuwwaty

Diametri 50 mm çenli

Önümleriň ölçegi

Müşderileriň çyzgy haýyşy hökmünde.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň