Metal metal önümçilik hyzmatlary

Gysga düşündiriş:


 • Min.Sargyt mukdary:Min 1 bölek / bölek.
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000-2 million bölek / bölek.
 • Gödeklik:Müşderileriň haýyşy boýunça.
 • Faýl formatlary:CAD, DXF, STEP, PDF we beýleki formatlar kabul ederliklidir.
 • FOB bahasy:Müşderileriň çyzgysy we satyn alyş kwartasyna görä.
 • Amalyň görnüşi:Marka, urmak, lazer kesmek, egilmek we ş.m.
 • Elýeterli materiallar:Alýumin, poslamaýan polat, uglerod polat, titanium, bürünç, mis, garyndy, plastmassa we ş.m.
 • Faceerüsti bejermek:Sink örtügi, Anodizasiýa, Himiki film, Poroşok örtük, Passiwasiýa, Gum partlamagy, Çotga we ýuwmak we ş.m.
 • Barlag enjamlary:CMM, Suratlary ölçeýji gural, Gödeklik ölçeýji, slaýd kaliper, mikrometr, ölçeýji blok, aýlaw görkezijisi, sapak ölçeýji, uniwersal burç düzgüni.
 • Elýeterli nusga:Şoňa laýyklykda 5-7 iş gününiň dowamynda kabul ederlikli.
 • Gaplamak:Uzak wagtlap deňiz üçin amatly ýa-da howa gatnawy üçin amatly paket.
 • Adingük porty:Müşderileriň haýyşy boýunça Dalian, Qingdao, Týanjin, Şanhaý, Ningbo we ş.m.
 • Gurşun wagty:Öňdebaryjy töleg alandan soň dürli talaplara laýyklykda 3-30 iş güni.
 • Haryt maglumatlary

  Wideo

  Haryt bellikleri

  Metal metal işleriniň egilmek ähmiýeti

  Metaldan egilmek gaty ýönekeý ýaly görünse-de, ýönekeý ýa-da aşa çylşyrymly şekilleri durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýän birnäçe düzgünleri we tehnologiýalary gizleýär.Metaldan egilmek önümçilik pudagynda iň köp ýaýran proseslerden biridir.

  Formasiýa prosesine meňzeş ýaly, egilmek işleri metal metalda ugruň üýtgemegini döredýär.Mysal üçin, tekiz metaldan burç listine öwüriň.Aslynda, CNC pressini, galyp, egiriji maşyn ýa-da başga maşynlary ulanmak bilen, metal metal burç görnüşine ýetip biler.

  Metaldan ýasalan önümler, ýönekeý ýa-da aşa çylşyrymly şekilleri durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýän we metallaryň köpüsinde ulanylyp bilinjek bir prosesdir: demirden mis, bürünçden alýumin, poslamaýan polatdan beýleki ýörite erginlere çenli.

  Egilmegiň görnüşini çözmeli bolanyňyzda, metalyň galyňlygy, egriniň görnüşi, egilme burçy we iş bölekleriniň ölçegleri we beýleki möhüm faktorlar göz öňünde tutulmalydyr.

  Bu barada umumy düzgün bolup biler: egilmek näçe uly bolsa, ýokarky we aşaky galybyň arasynda has ýiti dereje.Justaňy agzap geçen meselelerimize görä, egilmegiň dürli görnüşlerini saýlap bilersiňiz.

  Netijesine täsir edip biljek köp faktor barmetaldan egilmek.Mysal üçin, iň möhümleri:
  1. Metal aýratynlyklary
  2. Öňki prosesden dörän stres
  3. Düşünmek isleýän gyralaryňyzyň görnüşi
  4. Iş böleginiň uzynlygy we galyňlygy
  5. Gaýtadan işlemegiň temperaturasy
  Sheet metal önümçiliginiň köp sanly artykmaçlygy bar, şol sanda material saýlamak (Alýumin, mis, poslamaýan polat we başgalar), gutarnykly seçim (monjuk partlamasy, anodizasiýa, örtük, poroşok örtük we ş.m.), galyňlygy saýlamak (ölçeglere esaslanýar), çydamlylygy, ulalmagy, çalt öwrülmegi we ş.m. Has giňişleýin maglumat üçin aşakdaky diagramma serediň.

  img (2)

  NO

  ITEMLER

  Maglumatlar

  1

  Material

  Alýumin, polat, bürünç, mis, poslamaýan polat, plastmassa, POM, Derlin, titanium garyndysy we ş.m.

  2

  Faceerüsti bejermek

  Sink örtügi, Anodizasiýa, Himiki film, Poroşok örtük, Passiwasiýa, Gum partlamagy, Çotga we ýuwmak we ş.m.

  3

  Gaýtadan işlemek enjamlary

  Cnc işleýiş merkezi, CNC torna, üweýji maşyn, awtomat torna maşyn, torna maşyn, freze maşyn, EDM we ş.m.

  4

  Barlag enjamlary

  3D CMM;2.5D şekil ölçeg guraly, Gödeklik ölçeýji, slaýd kaliper, mikrometrler, ölçeýji blok, aýlaw görkezijisi, sapak ölçeýji, uniwersal burç düzgüni we ş.m.

  5

  Hyzmatlarymyz

  CNC enjamlaşdyryş, degirmen, öwrüm, üweýji, möhür basmak, urmak we ýygnamak we ş.m.

  6

  QC ulgamy

  Iberilmezden ozal 100% gözden geçirmek, Üçünji tarapyň islegi boýunça gözleg.

  7

  Gaplamak

  Özbaşdak talaplar hökmünde köpük, karton, agaç gutular.

  8

  Tölegiň şerti

  30% T / T öňünden, iberilmezden 70% balans.

  9

  Önümiň gerimi

  CNC işleýiş / öwrüm bölekleri, Jig we armatura dizaýny we ýasamak, metal metal bölekleri we möhürleme bölekleri.

  10

  Arza

  Awtomatlaşdyryş maşynlary, senagat maşynlary, elektrik enjamlary, awtoulag bölekleri, mebel bölekleri, maşyn bölekleri, ýeňil enjamlar we ş.m.

  Önümiň beýany

  Takyk enjam bölekleri
  Takyk enjam bölekleri

  Metal metal önümçilik hyzmatlary (4) Metal önümçiligi hyzmatlary (5) Metal önümçilik hyzmatlary (2) Metal önümçiligi hyzmatlary (3) Metal önümçilik hyzmatlary (1) Metal önümçiligi hyzmatlary (6)

  Käbir önümlerimiz

  beýleki önümler
  Bürünç möhürleme

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň