Cörite CNC enjamlaşdyryş hyzmaty

Gysga düşündiriş:


 • Min.Sargyt mukdary:Min.1 bölek / bölek.
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 1000-50000 bölek.
 • Öwürmek ukyby:φ1 ~ 00400 * 1500mm.
 • Freze kuwwaty:1500 * 1000 * 800mm.
 • Çydamlylyk:0.001-0.01mm, muny hem düzüp bolýar.
 • Gödeklik:Müşderileriň islegine görä Ra0.4, Ra0.8, Ra1.6, Ra3.2, Ra6.3 we ş.m.
 • Faýl formatlary:CAD, DXF, STEP, PDF we beýleki formatlar kabul ederliklidir.
 • FOB bahasy:Müşderileriň çyzgysy we satyn alyş kwartasyna görä.
 • Amalyň görnüşi:Aýlanmak, üwemek, burawlamak, üwemek, polatlamak, WEDM kesmek, lazer nagyş we ş.m.
 • Elýeterli materiallar:Alýumin, poslamaýan polat, uglerod polat, titanium, bürünç, mis, garyndy, plastmassa we ş.m.
 • Barlag enjamlary:Mitutoyo synag enjamlary, CMM, Proýektor, Gauges, Düzgünler we ş.m.
 • Faceerüsti bejermek:Oksid garalamak, ýalpyldawuk, karburizasiýa, anodizasiýa, Chrome / sink / nikel örtük, çäge daşlamak, lazer nagyşlary, ýylylygy bejermek, poroşok örtük we ş.m.
 • Elýeterli nusga:Şoňa laýyklykda 5-7 iş gününiň dowamynda kabul ederlikli.
 • Gaplamak:Uzak wagtlap deňiz üçin amatly ýa-da howa gatnawy üçin amatly paket.
 • Adingük porty:Müşderileriň haýyşy boýunça Dalian, Qingdao, Týanjin, Şanhaý, Ningbo we ş.m.
 • Gurşun wagty:Öňdebaryjy töleg alandan soň dürli talaplara laýyklykda 3-30 iş güni.
 • Haryt maglumatlary

  Wideo

  Haryt bellikleri

  BMG CNC enjamlaşdyryş hyzmatlarynyň mümkinçilikleri

  CNC iň çalt ösýän takyklyk üpjün edijilerinden biri hökmünde BMT bir maksat bilen işleýärÇalt öwrülişik önümçilik meseleleriňizi çözmek üçin.BMC-de aşakdaky esasy işleýiş mümkinçilikleri, çalt prototipden başlap, takyk böleklere we gurallary gaýtadan işlemäge we ahyrky önümçilige çenli CNC MACHINED PARTS talaplaryňyza laýyk gelýär.

  CNC öwrüm:Gerekli programma görnüşini döretmek üçin materialy aýyrmak üçin kesiş guraly bilen material çyzgylary saklanýar we aýlanýar., A-da, CNC öwrüm merkezine ýa-da torna ýokary tizlik bilen aýlanýan material blokynyň, iş bölegini gaýtadan işlemek üçin aýlanýan okuna geçip, CNC böleklerini takyk çyzgy ölçegleri bilen öwrüp biljekdigini aýdyp bileris.

  Metal üwemek
  Cörite ýasalan CNC enjam bölekleri hyzmaty

  CNC Milling:Kompýuterleşdirilen dolandyryşlary we köp nokatly kesiji gurallary iş böleklerinden materiallary aýyrmak we lazer kesmek ýa-da plazma kesmek ýaly beýleki ýasama usullary şol bir netijelere eýe bolanda, iň köp işlenip taýýarlanylýan iş prosesi;adamlar arzan birini saýlamagy makul bilýärler.Emma bu usullary CNC freze mümkinçilikleri bilen deňeşdirip bolmaz.Bu amal, metal, plastmassa, garyndy, bürünç we ş.m. ýaly köp sanly materialy gaýtadan işlemek üçin ulanylýar, enjam çylşyrymly bölekde işleýän mahaly, tegelek hereket etmek we tegelek öndürmek üçin CNC degirmen kesiji ulanmagy makul bildik. belli bir şekilli bölekler, şol sanda çukurlar, deşikler, çukurlar we ş.m.

  CNC burawlamak:Buraw materialy, degirmen ýa-da buraw maşynlaryna berkidilen we buraw bölegi adatça aýlanýan kesiş guraly bolan gaty materialda tegelek kesiş deşik döretmek üçin burawdan peýdalanýar;kesiji deşik merkezi bilen deňleşer we tegelek deşikler üçin aýlanar.Buraw işleri, gysga gaýtalanýan gysga hereketler bilen buraw çukuryny deşiklere geçirmek arkaly amala aşyrylýar.CNC Buraw işiniň aşakdaky artykmaçlyklary bar: ýokarlanan öndürijilik, çykdajylary azaltmak we optimal önümçilik liniýalary bilen deňeşdirip bolmajak takyklyk;köpugurlylygy we köpelmegi.

  Bürünçden işleýän bölek
  Takyk işlemek

  CNC freze we öwrüm:Adatça, öwrüm we degirmen, kesiş guralynyň kömegi bilen iş böleginden materialy aýyrýan iki sany umumy işleýiş prosesi.Belli bir derejede degirmen we öwrüm birleşdirilende ösen CNC freze we öwrüm döredilýär.Bu, kesiş gurallarynyň we iş bölekleriniň ikisiniň hem kompýuter san dolandyryş ulgamynda programmirleme gurnamasy bilen aýlanýan, dürli görnüşli işleriň üsti bilen çylşyrymly egrilen ýa-da ýörite görnüşli bölekleri öndürmek üçin çylşyrymly işleýiş tehnologiýasydyr.Bu ýokary tehnologiýaly tehnologiýa bilen ähli çylşyrymly bölekler dürli programmalar arkaly aňsatlyk bilen ýerine ýetiriler.

  Önümiň beýany

  Takyk enjam bölekleri
  Takyk enjam bölekleri

  BMG CNC enjamlaşdyryş hyzmatlarynyň mümkinçilikleri (2) BMG CNC enjamlaşdyryş hyzmatlarynyň mümkinçilikleri (3) BMG CNC enjamlaşdyryş hyzmatlarynyň mümkinçilikleri (4) BMG CNC enjamlaşdyryş hyzmatlarynyň mümkinçilikleri (5) BMG CNC enjamlaşdyryş hyzmatlarynyň mümkinçilikleri (6) BMG CNC enjamlaşdyryş hyzmatlarynyň mümkinçilikleri (1)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň