Cörite ýasalan CNC enjam bölekleri hyzmaty

Gysga düşündiriş:


 • Min.Sargyt mukdary:Min.1 bölek / bölek.
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 1000-50000 bölek.
 • Öwürmek ukyby:φ1 ~ 00400 * 1500mm.
 • Freze kuwwaty:1500 * 1000 * 800mm.
 • Çydamlylyk:0.001-0.01mm, muny hem düzüp bolýar.
 • Gödeklik:Müşderileriň islegine görä Ra0.4, Ra0.8, Ra1.6, Ra3.2, Ra6.3 we ş.m.
 • Faýl formatlary:CAD, DXF, STEP, PDF we beýleki formatlar kabul ederliklidir.
 • FOB bahasy:Müşderileriň çyzgysy we satyn alyş kwartasyna görä.
 • Amalyň görnüşi:Aýlanmak, üwemek, burawlamak, üwemek, polatlamak, WEDM kesmek, lazer nagyş we ş.m.
 • Elýeterli materiallar:Alýumin, poslamaýan polat, uglerod polat, titanium, bürünç, mis, garyndy, plastmassa we ş.m.
 • Barlag enjamlary:Mitutoyo synag enjamlary, CMM, Proýektor, Gauges, Düzgünler we ş.m.
 • Faceerüsti bejermek:Oksid garalamak, ýalpyldawuk, karburizasiýa, anodizasiýa, Chrome / sink / nikel örtük, çäge daşlamak, lazer nagyşlary, ýylylygy bejermek, poroşok örtük we ş.m.
 • Elýeterli nusga:Şoňa laýyklykda 5-7 iş gününiň dowamynda kabul ederlikli.
 • Gaplamak:Uzak wagtlap deňiz üçin amatly ýa-da howa gatnawy üçin amatly paket.
 • Adingük porty:Müşderileriň haýyşy boýunça Dalian, Qingdao, Týanjin, Şanhaý, Ningbo we ş.m.
 • Gurşun wagty:Öňdebaryjy töleg alandan soň dürli talaplara laýyklykda 3-30 iş güni.
 • Haryt maglumatlary

  Wideo

  Haryt bellikleri

  Cörite ýasalan CNC enjam bölekleri

  Mehaniki bölekleri gaýtadan işlemek tehnologiýasy, mehaniki enjamlar arkaly iş böleginiň ölçeglerini ýa-da häsiýetlerini üýtgetmek prosesine degişlidir.Gaýtadan işlemegiň usulynyň tapawudyna görä, ony kesmek we basyşy gaýtadan işlemek bölünip bilner.

  Mehaniki bölekleri gaýtadan işlemegiň usullary esasan şulary öz içine alýar: öwürmek, üwemek, meýilleşdirmek, salmak, üwemek, burawlamak, içgysgynç, urmak, kesmek we beýleki usullar.Şeýle hem sim kesmek, guýmak, ýasamak, elektro-poslama, tozany gaýtadan işlemek, elektroplatirlemek we ýylylygy bejermek we ş.m. öz içine alyp biler.

  Iň ýokary CNC maşyn öndürijisi
  CNC-Custom-Tubesheet-and-Flanes-Machining- (1)

  1. öwrüm:
  Wertikal torna we gorizontal torna enjamy bar;täze enjamlarda esasan aýlaw korpusyny gaýtadan işleýän CNC torna enjamy bar;

  2. Freze:
  Dik tegelek we gorizontal freze bar;täze enjamlarda CNC freze bar, CNC işleýiş merkezi diýlip hem atlandyrylýar, esasan çukur we şekil meýilnamasynyň meýdany.Elbetde, iki ok ýa-da üç ok CNC Machining Center bilen kamerany gaýtadan işläp biler.

  3. Meýilnamalaşdyrmak:
  Esasan şekil meýilnamasynyň meýdany.Adaty ýagdaýlarda, ýeriň çişligi degirmen enjamyndan ýokary däl;

  4. Goýmak:
  Doly däl tegelek ýaýy gaýtadan işlemek üçin wertikal meýilleşdiriji hökmünde düşünip bolar.

  5. üwürmek:
  Uçar üweýji, tegelek üweýji, içki deşik üwürmek we gurallary üwemek we ş.m. bar. Takyk ýerüsti gaýtadan işlemek, iş böleginiň üstki çişligi aýratyn ýokary;

  6. Burawlamak:
  Adatça, deşikleri gaýtadan işlemek bolýar.

  7. ingadawlyk:
  Esasan içgysgynç gurallaryň ýa-da pyçagyň üsti bilen içgysgynç deşik, şeýle hem uly diametri, ýokary takyklyk deşigi we has uly iş görnüşi.

  8. Urmak:
  Esasan tegelek ýa-da ýörite görnüşli deşik urup bilýän pyçak maşynynyň üsti bilen galypdyr.

  9. Kesmek we görmek:
  Esasan boşlukda ulanylýan armatura arkaly material kesýär.

  CNC Custom Tubesheet we Flanes Machining (2)

  Islendik maşyn köp takyk böleklerden durýar, işleýiş bölekleri bolmazdan, enjam doly däl.Işleýän bölekleriň mehaniki pudaklarda iň möhüm rol oýnamagynyň sebäbi şol.

  Awtomatlaşdyrmagyň ösmegi bilen mehaniki gaýtadan işlemek tehnologiýasy hem üznüksiz ewolýusiýanyň ugruny awtomatlaşdyryp başlady, geljekki jemgyýetiň ösüşinde möhüm rol oýnamalydygyny bilýärsiňiz, mehaniki prosesiň güýji milli ykdysadyýetiň ösüşidir.BMG-da müşderilerimize iň oňat işleýiş bölekleri bilen üpjün etmek üçin tehnologiýany gaty gowy ulanýarys.Gerek bolsa, haýal etmän biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  Önümiň beýany

  Plastinka turbasy 1
  Plastinka turbasy 2
  Flanes
  Plastinka turbasy 1

  3 6 4 5 1 2

  Plastinka turbasy 2

  5 1 2 3 4

  Flanes

  Flanes (3) Flanes (2) Flanes (4) Flanes (5) Flanes (1)

  Biz öndüren beýleki önümlerimiz

  sargyt
  gaýtadan işleýän önümler
  gaýtadan işlemek
  cnc işlemek

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň