Önümçilik çözgüdi

Gysga düşündiriş:


 • Min.Sargyt mukdary:Min.1 bölek / bölek.
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 1000-50000 bölek.
 • Öwürmek ukyby:φ1 ~ 00400 * 1500mm.
 • Freze kuwwaty:1500 * 1000 * 800mm.
 • Çydamlylyk:0.001-0.01mm, muny hem düzüp bolýar.
 • Gödeklik:Müşderileriň islegine görä Ra0.4, Ra0.8, Ra1.6, Ra3.2, Ra6.3 we ş.m.
 • Faýl formatlary:CAD, DXF, STEP, PDF we beýleki formatlar kabul ederliklidir.
 • FOB bahasy:Müşderileriň çyzgysy we satyn alyş kwartasyna görä.
 • Amalyň görnüşi:Aýlanmak, üwemek, burawlamak, üwemek, polatlamak, WEDM kesmek, lazer nagyş we ş.m.
 • Elýeterli materiallar:Alýumin, poslamaýan polat, uglerod polat, titanium, bürünç, mis, garyndy, plastmassa we ş.m.
 • Barlag enjamlary:Mitutoyo synag enjamlary, CMM, Proýektor, Gauges, Düzgünler we ş.m.
 • Faceerüsti bejermek:Oksid garalamak, ýalpyldawuk, karburizasiýa, anodizasiýa, Chrome / sink / nikel örtük, çäge daşlamak, lazer nagyşlary, ýylylygy bejermek, poroşok örtük we ş.m.
 • Elýeterli nusga:Şoňa laýyklykda 5-7 iş gününiň dowamynda kabul ederlikli.
 • Gaplamak:Uzak wagtlap deňiz üçin amatly ýa-da howa gatnawy üçin amatly paket.
 • Adingük porty:Müşderileriň haýyşy boýunça Dalian, Qingdao, Týanjin, Şanhaý, Ningbo we ş.m.
 • Gurşun wagty:Öňdebaryjy töleg alandan soň dürli talaplara laýyklykda 3-30 iş güni.
 • Haryt maglumatlary

  Wideo

  Haryt bellikleri

  Önümçilik çözgüdi

  CNC-Machining 4

   

   

  BMG-den önümçilik çözgüdi, pudakda öňdebaryjy üpjün edijiCNC işleýiş bölekleriwe titanium önümleri.Dürli müşderilerimiziň ýokary hünärli isleglerini kanagatlandyrmak üçin döredilen çözgütlerimiz düzülip bilner we takyk talaplaryňyza laýyk gelýär.BMG-de, dizaýn deňzinde gezmek, gurşun wagty we býudjet üýtgeýjileriniň kyn we köp wagt talap edip biljekdigine düşünýäris.Şonuň üçin karar bermek işini ýönekeýleşdirmek we size stressiz tejribe bermek wezipesini etdik.

   

   

  Tejribeli hünärmenler toparymyz, her ädimde size ýol görkezmek üçin elinde.Usöne bizi beýleki üpjün edijilerden näme tapawutlandyrýar?Jogap ýönekeý - biz hakykatdanam alada edýäris.BMG-de, işimize höwesli we eltip bermäge taýýarýokary hilli önümlerwe ähli müşderilerimize aýratyn müşderi hyzmaty.Garaşylyşyndan ýokary bolmak we özboluşly zerurlyklaryňyza laýyk çözgütler hödürlemek ukybymyza buýsanýarys.

  Maşyn-2
  CNC-öwrüm-freze-maşyn

   

   

  Biziň tejribämizCNC işleýşiwe titanium önümleri bilen deňeşdirip bolmaýar we oýundan öňe geçmek üçin iň täze tehnologiýalara we enjamlara hemişe maýa goýýarys.Productshli önümlerimizde takyklygy, netijeliligi we yzygiderliligi üpjün etmek üçin iň häzirki zaman enjamlaryny we programma üpjünçiligini ulanýarys.Bir gezeklik gümrük önümini ýa-da ýokary göwrümli önüm gözleýän bolsaňyzam, size habar berdik.

   

   

  Toparymyz, ýönekeý taslamalardan başlap, çylşyrymly dizaýnlara çenli ähli ululykdaky we çylşyrymly işleri dolandyrmak üçin enjamlaşdyrylandyr.AtBMG, durnuklylyga we ekologiýa taýdan jogapkärçilikli amallara ygrarlydyrys.Materialshli materiallarymyzyň ahlak taýdan üpjün edilmegini we ekologiýa taýdan arassa bolmagyny üpjün etmek üçin üpjün edijilerimiz bilen ýakyndan işleýäris.Şeýle hem önümlerimiziň iň ýokary pudak standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik standartlaryna eýerýäris.

  adat
  gaýtadan işleýän zapas

   

   

  Gysgaça aýtsak, ygtybarly we ygtybarly üpjün ediji gözleýän bolsaňyzCNC işleýiş bölekleriwe titanium önümleri, BMT önümçilik çözgüdine garamaň.Hil, müşderi hyzmaty we ahlak amallaryna ygrarlylygymyz bilen, ähli islegleriňizi kanagatlandyryp biljekdigimize we garaşýan zatlaryňyzdan ýokary bolup biljekdigimize ynanýarys.Hyzmatlarymyz we önümçilik işleriňizi tertipleşdirmäge nädip kömek edip boljakdygymyz barada has giňişleýin maglumat almak üçin şu gün bize ýüz tutuň.

  CNC + işlenen + bölekler
  titan bölekleri
  mümkinçilikler-cncmachining

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň