Preokary takyk enjamlar hyzmaty

Gysga düşündiriş:


 • Min.Sargyt mukdary:Min.1 bölek / bölek.
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 1000-50000 bölek.
 • Öwürmek ukyby:φ1 ~ 00400 * 1500mm.
 • Freze kuwwaty:1500 * 1000 * 800mm.
 • Çydamlylyk:0.001-0.01mm, muny hem düzüp bolýar.
 • Gödeklik:Müşderileriň islegine görä Ra0.4, Ra0.8, Ra1.6, Ra3.2, Ra6.3 we ş.m.
 • Faýl formatlary:CAD, DXF, STEP, PDF we beýleki formatlar kabul ederliklidir.
 • FOB bahasy:Müşderileriň çyzgysy we satyn alyş kwartasyna görä.
 • Amalyň görnüşi:Aýlanmak, üwemek, burawlamak, üwemek, polatlamak, WEDM kesmek, lazer nagyş we ş.m.
 • Elýeterli materiallar:Alýumin, poslamaýan polat, uglerod polat, titanium, bürünç, mis, garyndy, plastmassa we ş.m.
 • Barlag enjamlary:Mitutoyo synag enjamlary, CMM, Proýektor, Gauges, Düzgünler we ş.m.
 • Faceerüsti bejermek:Oksid garalamak, ýalpyldawuk, karburizasiýa, anodizasiýa, Chrome / sink / nikel örtük, çäge daşlamak, lazer nagyşlary, ýylylygy bejermek, poroşok örtük we ş.m.
 • Elýeterli nusga:Şoňa laýyklykda 5-7 iş gününiň dowamynda kabul ederlikli.
 • Gaplamak:Uzak wagtlap deňiz üçin amatly ýa-da howa gatnawy üçin amatly paket.
 • Adingük porty:Müşderileriň haýyşy boýunça Dalian, Qingdao, Týanjin, Şanhaý, Ningbo we ş.m.
 • Gurşun wagty:Öňdebaryjy töleg alandan soň dürli talaplara laýyklykda 3-30 iş güni.
 • Haryt maglumatlary

  Wideo

  Haryt bellikleri

  Preokary takyk enjamlar hyzmaty

  CNC-Machining 4

   

  Özümizi tanatmaga rugsat ediňPreokary takyk enjamlar hyzmaty, dürli pudaklarda ýokary hilli CNC işleýiş böleklerini üpjün etmek.Döwrebap enjamlarymyz we tejribeli toparymyz her taslamada iň ýokary hilli we takyk standartlara laýyk gelmegimizi üpjün edýär.CNC işleýiş böleklerimiz, çydamlydygyny we hatda iň talap edilýän programmalara hem çydap biljekdigini üpjün etmek üçin iň täze tehnologiýalary we materiallary ulanyp ýasalýar.Böleklerimiz aerokosmos, awtoulag, lukmançylyk enjamlary we başgalar ýaly dürli pudaklarda ulanmak üçin amatly.

   

   

  BiziňkiCNC işleýiş bölekleri hyzmatytakyk nurbatlar, boltlar, hozlar, şahlar we beýleki ownuk bölekleri goşmak bilen önümleriň giň toplumyny hödürleýär.Toparymyz, taslamaňyzyň aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen bölekleri hem öndürip biler.Iň ýokary hilli ülňülere laýyk gelýän önümleri eltmegiň möhümdigine düşünýäris, şonuň üçin berk hil gözegçilik barlagy bar.

  Maşyn-2
  CNC-öwrüm-freze-maşyn

   

   

   

  Her bölek zerur talaplara laýyk gelýändigi üçin düýpli barlanýar.Tejribeli inersenerler we tehnikler toparymyz, soraglaryňyza kömek etmek üçin elmydama elýeterlidir.Taslamaňyz bilen tehniki kömege mätäç bolsaňyz ýa-da belli bir bölek zerurlygy bar bolsa, kömek etmek üçin geldik.

   

   

  Müşderilere ajaýyp hyzmaty bermäge borçlanýarys we her bir müşderiniň önümlerimizden we hyzmatlarymyzdan kanagatlanmagyny üpjün edýäris.Highokary takyk işleýiş bölekleri hyzmatymyz bilen, bazardaky iň oňat hilli önümleri alýandygyňyza ynanyp bilersiňiz.Kompaniýamyzda ýokary hilli önümleri bäsdeşlik bahalarynda hödürländigimize buýsanýarys.CNC işleýän böleklerimiz üçin hiline zyýan bermezden bäsdeşlik nyrhlaryny hödürleýäris.

  adat
  gaýtadan işleýän zapas

   

   

   

  Bir gezeklik bölek ýa-da uly göwrümli önümçilik gerek bolsa-da, size tygşytly çözgüt hödürläp bileris.Highokary takyk işleýiş bölekleri hyzmatymyzy göz öňünde tutanyňyz üçin sag boluň.Önümlerimiz we hyzmatlarymyz we indiki taslamaňyzda size nädip kömek edip boljakdygymyz barada has giňişleýin maglumat almak üçin şu gün bize ýüz tutuň.

  CNC + işlenen + bölekler
  titan bölekleri
  mümkinçilikler-cncmachining

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň