CNC enjam böleklerini öndüriji - Näme edip bileris?

Gysga düşündiriş:


 • Min.Sargyt mukdary:Min.1 bölek / bölek.
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 1000-50000 bölek.
 • Öwürmek ukyby:φ1 ~ 00400 * 1500mm.
 • Freze kuwwaty:1500 * 1000 * 800mm.
 • Çydamlylyk:0.001-0.01mm, muny hem düzüp bolýar.
 • Gödeklik:Müşderileriň islegine görä Ra0.4, Ra0.8, Ra1.6, Ra3.2, Ra6.3 we ş.m.
 • Faýl formatlary:CAD, DXF, STEP, PDF we beýleki formatlar kabul ederliklidir.
 • FOB bahasy:Müşderileriň çyzgysy we satyn alyş kwartasyna görä.
 • Amalyň görnüşi:Aýlanmak, üwemek, burawlamak, üwemek, polatlamak, WEDM kesmek, lazer nagyş we ş.m.
 • Elýeterli materiallar:Alýumin, poslamaýan polat, uglerod polat, titanium, bürünç, mis, garyndy, plastmassa we ş.m.
 • Barlag enjamlary:Mitutoyo synag enjamlary, CMM, Proýektor, Gauges, Düzgünler we ş.m.
 • Faceerüsti bejermek:Oksid garalamak, ýalpyldawuk, karburizasiýa, anodizasiýa, Chrome / sink / nikel örtük, çäge daşlamak, lazer nagyşlary, ýylylygy bejermek, poroşok örtük we ş.m.
 • Elýeterli nusga:Şoňa laýyklykda 5-7 iş gününiň dowamynda kabul ederlikli.
 • Gaplamak:Uzak wagtlap deňiz üçin amatly ýa-da howa gatnawy üçin amatly paket.
 • Adingük porty:Müşderileriň haýyşy boýunça Dalian, Qingdao, Týanjin, Şanhaý, Ningbo we ş.m.
 • Gurşun wagty:Öňdebaryjy töleg alandan soň dürli talaplara laýyklykda 3-30 iş güni.
 • Haryt maglumatlary

  Wideo

  Haryt bellikleri

  CNC enjam böleklerini öndüriji - Näme edip bileris?

  CNC-Machining 4

   

  ÝalyCNC işleýji bölekleri öndüriji, howa, lukmançylyk, awtoulag we elektronika ýaly köp pudak üçin ýokary hilli işlenen bölekleri öndürmekde ýöriteleşýäris.Alýumin, poslamaýan polat, bürünç, plastmassa we başgalar ýaly dürli materiallarda bölekleri öndürip bileris.Bu pudakda köp ýyllyk tejribämiz bilen, müşderilerimiziň şahsy isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýörite çözgütleri hödürlemekde ýokary ussatlyk gazandyk.Bilermenler toparymyz iň ýokary tehnologiýalary we enjamlary berk çydamlylyk bilen ýokary takyk bölekleri öndürmek üçin ulanýar.

  Näme edip bileris?Çylşyrymly geometriýa, ýokary takyklyk we ajaýyp ýerüsti bölekler öndürip bileris.Prototipden önümçilige çenli, bölekleriň hiline zyýan bermezden täsirli we tygşytly çözgütler berip bileris.

  Prototip ýazmak

  Prototip hyzmatlarymyz müşderilere köpçülikleýin önümçilikden ozal dizaýnlaryny barlamaga mümkinçilik berýär.Birnäçe bölek ýa-da ýüzlerçe gerek bolsa, toparymyz siziň aýratynlyklaryňyza laýyk gelýän prototip döredip biler.Öňdebaryjy 3D çapdan peýdalanýarys weCNC işleýşigysga wagtda takyk bölekleri döretmek tehnologiýasy.

   

  Maşyn-2
  CNC-öwrüm-freze-maşyn

  Önümçilik

  Köp mukdarda öndürip bilerisişlenen bölekleryzygiderli hil we berk çydamlylyk bilen.CNC maşynlarymyz çalt öwrüm wagtyny üpjün edip, yzygiderli işläp bilerler.Her böleginiň müşderimiziň talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik çärelerini görýäris.

  Assambleýa

  Şeýle hem, taýýar önümleri talap edýän müşderilerimiz üçin gurnama hyzmatlaryny hödürleýäris.Toparymyz, talaplaryňyza baglylykda bölekleri gurnap ýa-da soňky önümlere ýygnap biler.Her bölegiň oňat gabat gelmegini we ahyrky önümiň niýetlenilişi ýaly ösen enjamlary ulanýarys.

  Özbaşdaklaşdyrma

  Her taslamanyň özboluşly talaplarynyň bardygyna düşünýäris.Şonuň üçin müşderilerimiziň şahsy isleglerini kanagatlandyrmak üçin özleşdiriş hyzmatlaryny hödürleýäris.Toparymyz, her bölümiň aýratynlyklaryňyza laýyk gelmegini üpjün etmek üçin şahsylaşdyrylan çözgütleri berip biler.

  Hil barlagy

  CNC gaýtadan işleýän zapas şaýlaryny öndürýän kompaniýamyzda hil ilkinji nobatda durýar.Her böleginiň müşderimiziň talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik çärelerini görýäris.Toparymyz, her böleginiň ýokary hilli bolmagyny üpjün etmek üçin ösen enjamlary we tehnologiýalary ulanýar.

  adat
  gaýtadan işleýän zapas

   

  Netije

  ÝalyCNC işleýiş bölekleriöndüriji, müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli hyzmatlary hödürleýäris.Prototipden önümçilige çenli, bölekleriň hiline zyýan bermezden täsirli we tygşytly çözgütler berip bileris.Müşderilere ajaýyp hyzmat bermäge borçlanýarys we siziň soraglaryňyza jogap bermek üçin toparymyz elmydama elýeterlidir.Taslamaňyzda size nädip kömek edip boljakdygymyzy has giňişleýin öwrenmek üçin şu gün bize ýüz tutuň.

  CNC + işlenen + bölekler
  titan bölekleri
  mümkinçilikler-cncmachining

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň